Взривяване на сгради – установени правила и видове демонтаж на сгради

Взривяване на сгради се числи към най-бързите методи за премахването на една сграда. За разлика от ръчното, механизираното и комбинирано разрушаване на сгради, взривяването крие своите големи опасности и се извършва по строги установени за целта правила. Най-важното, което трябва да знаем за един обект подлежащ на взривяване е предшестващата самото взривяване подготовка. Самата сграда е щателно прегледана, оценена и подготвена за срутване, чрез взривяване – чрез дълговременна специална подготовка.

Главното, което една професионална фирма, предлагащи подобна услуга, трябва да направи е оценка на риска от самото взривяване. Необходимо е да се предвидят възможните усложнения и справянето с тях да бъде подготвено.

Самият процес не е единствено поставянето на взривни вещества и взривяване на обекта, за да го елеминираме. Преди това на проучените и установени от специалисти по взривяване места, се извършва къртене ръчно, за да се положат експлозивите.

Много е важно екипът, които сте наели да бъде професионално подготвен и напълно безопасно да извърши цялата процедура! Освен това фирми, като ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ притежават специални разрешения за извършването на взривяване на сгради и го правят по всички законови правила. Преди да се пристъпи към самото взривяване, ако въобще то може да бъде извършено – сградата щателно се оглежда и оценява от професионален екип. Уведомяват се отговорните органи, взимат се разрешения за дата и час на самото взривяване и въобще се спазват строгите мерки по безопасност на работниците и гражданите наоколо.

Взривяване на сгради – събарянето на една сграда и видовете демонтажни дейности

Като цяло събарянето на една сграда, неиният демонтаж или взривяване изглеждат напълно еднакви процеси – но не са! Демонтажа на сградите и последващото им елиминиране си имат свои собствени правила и регулации. Особеностите на всеки един процес са индивидуални и искат професионален подход. Аварийната опасност на подобни дейности не е шега, затова фирмите изпълнителки на подобни услуги са строго следени от институциите. По правило в големите градове и по силно застроените търговски зони, подобно събаряне на дадена сграда, нейното взривяване или демонтаж крие огромни рискове.

Основното при взривяване на сгради, техния демонтаж и събаряне си остава квалифицираната професионална работна ръка. Важно е работниците да бъдат инструктирани правилно за фазите на демонтаж, за методите на събаряне и професионално да боравят с тежкотоварната строителна техника за целта. Една сграда не се демонтира по незнайни правила. За това се изготвят индивидуални и специфични чертежи, планове от технически инженери и се наблюдава своевременно, какво се случва с носещата конструкция на сградата. Демонтажът и събарянето на една сграда в градска среда особено минава през няколко фази. Те са подготовка на обекта, който ще бъде събарян за демонтаж, фактическа дейност по самия демонтаж и следващото го събаряне, както и извозването на образувалият се вследствие на разрушението строителен боклук на подходящото място. При процеса на подготовка на самото събаряне или взривяване на сгради се извършват дейности по прекъсването на комуникациите – тока, водоснабдяването. Извозват се мебелировки, отпадъци от неконструктивен характер по събарянето, като покриви, подови настилки и прочие. Често ръчното къртене се комбинира с последващо машинно събаряне.

Сградата бива подлагана на демонтажни дейности с действието на багер от вън и събарянето на стени, докато от вътре конструкцията се разрушава с помощта на хидравлични чукове. На някои места е възможно да се наложат взривни дейности и ръчно разрушение с механизирани инструменти. Всичко е установено по график и възмжностите за събаряне са изчислени предварително. ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е компанията, която има рентабилен опит в тази сфера на дейност и ще бъде вашето надеждно решение!

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...