Транспортиране на опасни отпадъци – събиране и временно съхранение

Транспортиране на опасни отпадъци, тяхното временно съхранение, събирането им и последващата обработка са жизненоважни дейности за една държава. Стремежа да се справи удачно и целенасочено с генерираните в нея опасни отпадъци – е важна част от икономическия растеж на една страна. Това е и гаранция за силна политическа воля, която гарантира опазена околна среда в… Продължение

Транспорт на опасни отпадъци и изисквания

Транспорт на опасни отпадъци, особено извън рамките на страните генериращи ги, се налага все по-често в последно време. Визирайки границите на Европа, поради членство на България в Европейския съюз, то между държавите членове, та дори и до трети страни намиращи се извън съюза – износа е значително нараснал. Експерти отбелязват, че този ръст в трансграничното… Продължение

Транспортиране на опасни отпадъци – основни нормативи и изисквания

Транспортирането на опасни отпадъци се налага все повече в последно време. Това транспортиране е както в рамките на Европейския съюз, така и към страни, намиращи се извън него. Този ръст се доказва от данните за трансгранични превози, които нарастват с всяка изминала година. Така например по тези данни страните от Европа изнасят двойно повече отпадъци… Продължение