Транспорт на опасни отпадъци от производството – видове и нормативна уредба

Транспорт на опасни отпадъци от производството се извършва почти ежедневно в днешно време. За целта има специално създадени, регулирани от законодателството у нас и регистрирани фирми за опасни отпадъци. Те предлагат широка гама от услуги по превоз, опаковане и събиране, износ и последваща обработка на опасните генерирани отпадъци. Като цяло промишленото производство е главната ниша,… Продължение

Транспортиране на опасни отпадъци – събиране и временно съхранение

Транспортиране на опасни отпадъци, тяхното временно съхранение, събирането им и последващата обработка са жизненоважни дейности за една държава. Стремежа да се справи удачно и целенасочено с генерираните в нея опасни отпадъци – е важна част от икономическия растеж на една страна. Това е и гаранция за силна политическа воля, която гарантира опазена околна среда в… Продължение

Транспорт на опасни отпадъци и изисквания

Транспорт на опасни отпадъци, особено извън рамките на страните генериращи ги, се налага все по-често в последно време. Визирайки границите на Европа, поради членство на България в Европейския съюз, то между държавите членове, та дори и до трети страни намиращи се извън съюза – износа е значително нараснал. Експерти отбелязват, че този ръст в трансграничното… Продължение