Отработените масла – опасен отпадък, който трябва да се рециклира!

Отработените масла са силно устойчив и токсичен отпадък. Маслата на минерална или синтетична основа са широко използвани в процесите по метал обработката, за охлаждането на двигатели, като масла за трансформатори или трансмисия и много други. Поради силно опасния характер на тези отработени масла, те трябва удачно да се рециклират и третират най-малкото. Когато в едно… Продължение

Отпадъчни води и пречистването им чрез аератори и джет миксери

Отпадъчни води и пречистването им цели повторна успешна и безопасна употреба. Чрез вкарването на въздушна струя и поток въздух по време на процеса на пречистване, се цели микробно разграждане на органични материи, чрез осигуряването на кислород. Така нареченото аериране на отпадъчните води цели 2 неща – активация на процесите на Микро органично разграждане на база… Продължение

Опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения

Опасни отпадъчни газове се получават и от летливи органични съединения. По своята същност летливите органични съединения се различават от метана и влизайки в реакция с азотен оксид при силна осветеност отделят окислител на фотохимична основа. Летливи органични съединения може да се получат в следствие дейността на органична или химическа промишленост, поради естествени процеси, заради термични… Продължение