Разрушаване и събаряне на сгради – техники от съвременно естество!

Разрушаване и събаряне на сгради, процедури по премахването на опасни обекти, на обекти несъответващи на инвестиционните потребности и на всички сгради излезли вече от употреба. Как би могла да се разруши една сграда и какви са нормите заложени в законодателството? Като цяло премахването на сгради се извършва по методите на взривяването, на събарянето и предварителния демонтаж, както и на комбинирани техники. Закона много ясно отчита необходимите практики за безопасност в тази насока и изисква стриктно спазване.

Работите по събарянето са разрешени от институции, като РИОСВ и РЗИ. Уведомяват се местните общини и се представят планове за действие и документация за адекватно обучение на работниците по демонтажа. Какви, обаче са съвременните похвати и технологии за едно разрушаване и събаряне на обекти?
Разрушаване и събаряне на сгради – методите и техниките използвани днес в съвремието
Различните видове конструкции, биват разрушавани по разлини методики и начини. В съвременното ни общество, обаче се наблюдават едни нови и модерни тенденции, които е добре да се знаят. Тези нови методи целят главно да подобрят сигурността на едно разрушаване и демонтаж, както и неговата висока ефективност. Трите най-нови техники за заличаването на една сграда са разрушаването с помощта на вода (хидроразрушаване), използването на роботизирани системи за разрушение на обектите и системите работещи, чрез елементи променящи своя обем. И трите системи са съвсем нови и тепърва ще навлизат в демонтажните и разрушителните дейности у нас. Освен висока ефективност, бързина и безопасност, те предлагат щадящи методи за разрушение безвредни за околната ни среда. Нека бегло разгледаме тези иновативни технологии и техните принципи.
Разрушаване и събаряне на сгради с вода – хидроразрушаване
Този метод борави главно със струи вода, но те са под изключително високо налягане. Много е подходящ, когато се налага ремонт или деконструкция на носещи елементи в тунели или на мостове. Делим го главно на роботизиран и ръчен метод. Като съответно роботизирания е доста по-прецизен и можем избирателно да рушим бетонни елементи. Като цяло бетонните сгради са идеални за подобна технология на рушене и събаряне. Защо? Защото бетона е силно хигроскопичен и навлизането в него на вода под налягане го раздува селективно и го руши. Всички видове бетон се рушат по тази нова технология и можете не само напълно, но и частично да разрушавате слоеве бетон. Метода се осъществява благодарение на хидромашини подаващи по маркуч струи вода със силно налягане.
Разрушаване и събаряне на сгради на деконструктивен принцип – чрез промяна обема на елементите
Деконструкцията на сградата предшестващо нейното разрушение днес е много по-модерна. За да се запазят максимално добре всички отпадъчни строителни материали от сградата и да се елиминират само засегнатите повредени участъци – се използва метода на промяна обема на елементите. Иновативното на този метод се крие във факта, че строителните материали, от които сградата е била изградена, могата напълно да се възтановят за ползване. Подобни вещества и средства са „фрагментаторите и разширителите“. Те надеждно отделят арматурата от метал, от самата бетонна смес и безопасността е на най-високо ниво, докато шум, вибрации и замърсяване липсват. По тази иновативна технология на съвремемието могат да се дефрагментират минни участъци, каменни подпорни стени и конструкции, както и пътни обекти. Метода се извършва, като в конструкцията се вкарва плазма или цимент на разширителен принцип. До максимум 24 часа структурата на сградата е разхлабена и готова за демонтаж.
Разрушаване и събаряне на сгради с помощта на роботизирани системи
Тук главно става въпрос за машини с роботизирани механизми. Те имат висока ефективност, производителност и се управляват от дистанция. Машините са малки по размери и силно маневрени. Могат да се поставят с кран на нужното място и да се направляват с дистанционно. Разбира се преди фактическия демонтаж и разрушаване се изготвят планове за действия и инженерите предвиждат опасностите и рисковете, които биха възникнали на обекта. Роботите-машини разрушават, чрез помощта на хидравлични чукове, ножици или клещи да речем. Говорим за телескопични стрели, къртачи и прочие с висока степен на проходимост.
ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е фирма, която разполага със съвременна техника и квалифициран персонал, за да събори и разруши сградата ви ефективно, бързо и безопасно!

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...