Разрушаване на сгради – основни методи, механизация и взривяване

Разрушаване на сгради се налага на всяко частно лице или фирма възложител в определени ситуации. Разрушаването на сгради не е твърде сложна и утежнена процедура, но има своите добри практики и законови уредености. Принципно разрушаването на сграда делим условно на принудително и доброволно, според позицията на собственика на даден обект. Малко по различно стоят нещата, когато за разрушение имаме сгради съдържащи опасни отпадни вещества и материали. Тоест най-често става въпрос за сгради съдържащи азбест и начините за тяхното премахване и събаряне.

Собствениците на подобни сгради съдържащи елементи изградени от азбест или дори съдържащи азбест продукти – трябва да знаят, че евентуалното им разрушаване може да поеме само фирма, която има лиценз за целта. Разрешението на подобни фирми се издава от регионалното звено на Здравната инспекция.
Когато се поеме обект за разрушаване с азбестови елементи, компанията наета за целта подава Заявление в местната регулационна Здравна инспекция. Тя е длъжна да упомене плана си за работа по разрушаването, броя на заетите лица за тази цел и изрични доказателства, че работниците са обучени за тази цел. Заедно с РИОСВ, РЗИ съгласува разрешението си и то важи само за подалата заявление фирма, за определения от нея срок по разрушаването! Не бива да се забравя, че и Инспекцията по труда бива уведомена и така безопасността е напълно осигурена и за наетата фирма, и за възложителите по разрушаване на сгради.
Разрушаване на сгради – основни методи за целта и необходимата механизация
ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е надежден партньор за всички фирми и граждани в страната, нуждаещи се от разрушаването и събарянето на сгради. При безплатен индивидуален и експертен оглед, цената за събарянето на вашата сграда бива определена. Тук основните фактори са вида на сградата и нейните характеристики, както и възможния достъп на тежка механизация до самия обект. За определянето на цена по разрушаване на сгради важна роля играят и отстоянието на сградата до сметище за строителни отпадъци в района, както и самият метод за разрушаването на обекта.
В практиката могат да се разпознаят четири основни метода за събарянето на сгради и те са: ръчен, механизиран, ръчно-механизиран и разрушаване чрез взривяване на сградата. Обикновено, когато става въпрос за твърде стари, опасни и неустойчиви сгради, метода за разрушението им е ръчен, чрез къртене основно. Този метод е доста прецизен, но все пак той е твърде бавен. Когато за събарянето на една сграда достъпът на тежка механизирана техника е ограничен или невъзможен – се налага ръчно събаряне. Основно при ръчното къртене се използват механизирани уреди, като къртачни машини, режещи такива и други удачни инструменти. Самият строителен отпадък се извозва до мястотo за неговото товарене на обекта и последващо се извозва до специализирано за целта сметище.
От своя страна механизираното разрушаване на сгради се практикува, когато до сградата за събаряне няма близки постройки и конструкцията й е оценена, като здрава. При този тип разрушаване се използва тежка строителна техника, като фадроми за товарене на отпадъка от бутането и багери с кофи или хидравлични чукове, за самото събаряне. Възможно е напълно да се използват и камиони, кранове и вишки за целта. Най-често разбира се, се използва комбинираният метод за разрушаване на сгради. При него механизацията и тежките строителни машини се комбинират според вида на сградата, така че самата процедура по събаряне да е максимално безопасна, бърза и своевременна. За взривяването на сгради действат малко по-особени правила в закона, за които се изисква самостоятелен материал. ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ предлага на всички фирми и граждани нуждаещи се от подобни услуги по събаране, извозване на отпадък, взривяване и прочие, своите надеждни услуги!

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...