Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци – въпросът с болничните отпадъци и електронното оборудване

Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци и наболелият въпрос с електронното оборудване и болничните опасни отпадъци. Гамата на болничните отпадъци и тези от остаряло електронно оборудване е твърде голяма.

Опасни отпадъци в отпадъчните води – методи за сушене и контрол

Опасни отпадъци в отпадъчните води и справянето с този наболял екологичен проблем – мисия номер едно за опазване на еко средата не само у нас, но и по целия свят. Реално по данни от проучвания на територията само на Европейския съюз – има над 50 хиляди станции за пречистване на отпадъчни води и съдържащите се… Продължение

Опасни отпадъци – отпадъчните газове и пречистването им в скрубери

Опасни отпадъци, отпадъци от битов характер, замърсяване в голяма степен на обкръжаващата ни околна среда – проблеми, с които днешното общество изнемогва да се справи и търси все по-технологични и иновативни решения. Сред големите въпросителни за чиста околна среда, чист въздух в градовете и промишлените им зони – се оказва справянето с отпадъчните газове отделени… Продължение