Отпадъчни води и пречистването им чрез аератори и джет миксери

Отпадъчни води и пречистването им цели повторна успешна и безопасна употреба. Чрез вкарването на въздушна струя и поток въздух по време на процеса на пречистване, се цели микробно разграждане на органични материи, чрез осигуряването на кислород. Така нареченото аериране на отпадъчните води цели 2 неща – активация на процесите на Микро органично разграждане на база кислород и смесване на органичните вещества с разтворените суспензии и вещества в отпадните води. Основно, за да бъде извършено подобно пречистване се използват два вида техника – едните се наричат джет миксери, докато другите аератори.

Отпадъчни води и пречистването им, чрез джет аератори и миксери
Много важно в процеса на самото пречистване на отпадните води се явява позиционирането на аераторите и миксерите. Оптималното употребяване на силната струя допринася за максимален обем пречистена вода. Струята идваща от резервоара за отпадни води трябва да минава дълъг и безпрепятствен път. По правило потока на пречистване следва резервоара и формата му, за да се получи непрекъснат затворен цикъл. По принцип джет аераторите се поставят на около 0,6 метра от страничната стена на един резервоар за отпадни води. За кръглите резервоари съществува изискването аератора да бъде монтиран под ъгъл от най-малко 20 градуса, докато за миксерите удачния ъгъл е 40 градуса. Така погледнато се постига максимално разбъркване, смесване и съответно влизане в пречиствателна реакция.
При избора на подходящите джет аератори и миксери за една пречиствателна станция, за отпадни води, основното е доброто разбъркване. Съответно при големите пречиствателни станции, често пъти комбинирането на подходящ джет миксер и аератор е наложително. Отпадъчни води и пречистването им по тази технология дава най-добри резултати до момента, които са гарантирани съответно. За джет миксерите няма спор, че са част от редица промишлености, но за пречиствателните станции са предпочитана апаратура. При тях е много важно да се генерира постоянен поток, постоянно да се постига хомогенно смесване и суспензията да е регулирана. Съществуват основно два вида джет миксери – такива с потопяем задвижващ двигател и хоризонтално разположение и такива, които са вертикални и двигателите им остават на сух режим.
Основните предимства на джет миксерите, пред широко използваните също турбинни бъркалки за пречистване на отпадни води, са две – изключително лесния монтаж и употреба, както и ниските последващи разходи за поддръжка на апаратурата. До 40% по-ниски са разходи за енергия на миксерите, когато извличат утайката, отделят частици от дъното или смесват газ и течност. За монтажа на този тип уреди не се изисква поставянето на прегради в резервоара и монтажа може да бъде направен, както в отворен, така и в затворен резервоар. Отпадъчни води и пречистването им с джет аератори се извършва основно на база вкарването на големи количества въздух и течност, но едновременно и с помощта на смукателни технологии. За целта се ползват струйни дюзи, които могат да бъдат няколко или само една. Дюзите на джет аератора осигурява постоянен поток от фини мехурчета и така отпадните води постоянно се обновяват и пречистват. Също така кислорода е много по-добре доставян, при което процесите на смесване са идеално функциониращи. При дълбоките водни резервоари, тази технология е незаменима и това доказва използването на окислителния джет канал. Той се състой от дълбок воден басейн, където смесването и разбъркването са оптимални, а инерцията изцяло се запазва, за да има дълбоко пречистване. Отпадъчни води и пречистването им с джет аератори не е единствената сфера на дейност на тази технология. Тя намира своето приложение и при преработката на отпадъци от ферми за риба, кланици, отпадъчни материали от обработка на кожи, за птицеферми, аерация на отпадъчна утайка и аеробни реактори.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...