Опасни отпадъци в отпадъчните води – методи за сушене и контрол

Опасни отпадъци в отпадъчните води и справянето с този наболял екологичен проблем – мисия номер едно за опазване на еко средата не само у нас, но и по целия свят. Реално по данни от проучвания на територията само на Европейския съюз – има над 50 хиляди станции за пречистване на отпадъчни води и съдържащите се в тях опасни отпадъци. Утайката, която се образува от тези съоръжения е не по-малко от близо 8 тона, което е колосална цифра.

Основно методите за справяне с получената утайка от пречистването на отпадъчните води са: депониране и управление на този тип отпадъци; тяхното напълно или частично оползотворяване в сектора на селското стопанство; малка част се изгарят и се оползотворяват под формата на получена енергия. С днешна дата стандартите за качество на пречистените отпадъчни води са все по-високи. Това респективно води до значително увеличение на получените утайки и справянето с тях. Ето и малко повече информация по методите за справяне с опасни отпадъци от пречистването на отпадни води…

Опасни отпадъци, управление на получената утайки и методи за редуциране на теглото на тази утайка

Основния проблем, при управлението на опасните отпадъци в получените утайки от пречистването на отпадни води – е намаляване масата и теглото на самата утайка! Технологиите са разнообразни в тази насока. Извършват се процедури по обезводняване, уплътняване, унищожение на летливи вещества в утайките, както и сушенето им. Съдържанието на влага в една утайка от пречистени отпадни води е в рамките на до 99% понякога. Предизвикателство е отделянето на тази влага от добре свързаните с нея твърди частици! Като цяло един от най-ефективните методи за изолирането на влагата от утайките е сушенето им. Методите за сушене са различни, но главно самият процес изисква консумацията на голямо количество усвоена енергия.

Утайката получена от пречистването от опасни отпадъци на отпадни води първо се компактира и уплътнява. Последващото сушене и постигането на до 90% сухо вече вещество – изразходва над 70 киловата енергия само за един килограм сухо вещество. Ако се използват прекалено високи температурни диапазони за сушене на утайката, то има опасност от образуване на опасни органични съединения. Освен това количеството на получените, в следствие на високотемпературно сушене на утайки, прах и миризми е голямо. По-удачен и ефективен метод за изсушаване на утайките от отпадни води е нискотемпературния – до максимум малко над 100 градуса. При него уплътнените на тънки рула утайки се сушат, при значително по-малки количества отделени прах и миризми!

От процеса на оползотворяване на утайките от отпадни води и пречистването им от съдържащите се в тях опасни отпадъци, се получават крайни продукти под формата на пелети или прах. Понякога в зависимост от последващият процес по оползотворяването и съдържанието в изсушената утайка на висок процент сухи вещества – се налага допълнително обезводняване. Процесите по изсушаване на утайките допринасят за по-лесното им горене и унищожаване, за стабилизацията им, транспортирането и повишаване на тяхната калоричност. Оползотворените, чрез сушене утайки от отпадни води на пречиствателни станции, са идеални продукти за подхранване на почвата в селското стопанство. Те имат висока пазарна оценка и напълно оправдават технологията по оползотворяването си и ефективността й! Разпознаваме няколко технологии за изсушаване на утайка и сред тях са контактни, конвективни и контактно-конвективни. Когато искаме отпадната утайка от замърсените и пречистени води да бъде гранулирана е добре да се използват конвективни сушилни! Директните сушилни обаче значително повече замърсяват въздуха в околната среда, така че се използват и по-рядко!

Справянето с опасни отпадъци от пречистването на замърсени води и получената утайка в последствие – е проблем с много въпросителни, така че технологиите тепърва ще напредват в тази посока.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...