Опасните отпадъци изхвърляни от домакинствата.

Опасните отпадъци изхвърляни от домакинствата в глобален мащаб се оказаха доста голям проблем. До момента фокуса по справянето с проблема опасни отпадъци беше насочен само и единствено към промишлено генерираните опасни отпадъци, но последните данни от генерирането на опасни отпадъци в бита от домакинствата  са доста тревожни. Разбира се на фона на огромните количества опасен отпадък от различните промишлени производства, делът на опасните отпадъци от домакинствата изглежда нищожен, но проблемът по събирането им и последващата им обработка никак не бива да се пренебрегва.В частност в България от домакинствата се произвеждат до 10% опасен отпадък от общото количество на опасните отпадъци в страната. Разделното изхвърляне, събиране и последващо рециклиране, оползотворяване или унищожение на този род опасни отпадъци е доста не ефективно обаче. Тепърва страната ни ще изгражда мрежа от пунктове, в които разделно да изхвърляме опасните си отпадъци от домакинствата. Тази мрежа все още е по-широка застъпена в големите населени места, а за малките е необходимо още много работа. Не само изграждането на мрежата е важно в случая! Съзнанието на обществото, как да реагира, когато изхвърля опасен отпадък заедно с редовните си битови отпадъци трябва да се промени. Повечето от нас не са наясно, кои и какви са опасните отпадъци в бита ни и защо е толкова важно те да се изхвърлят разделно, а не в общата маса на битовите ни боклуци! Както опасните отпадъци от промишленото производство са изключително опасни за околната среда и човешкото здраве, така и опасните отпадъци изхвърлени от домакинствата са изключително опасни за чистата ни околна среда и доброто ни здраве!
Кой са групите опасни отпадъци образувани в едно домакинство?
Основно можем да разпознаем 5 групи опасни отпадъци в едно домакинство. Добре е да знаем, кои са те и какво включват, за да не ги изхвърляме в общата маса на боклука си. Когато правим това, ние възпрепятстваме правилната им последваща обработка и нормалната експлоатация на депата за битов отпадък е нарушена. Ето и 5-те групи:
Уреди на живачен принцип или съдържащи живак – тук основно се има предвид уредите за измерване на температура, било то в стаята, отвън или на човешкото тяло. Освен това има различни уреди със съдържание на живак, който ползваме в дома си. Всички те не бива да се изхвърлят в общата маса на боклука ви!
Масла, мастила и замърсени пластмасови опаковки – всички видове мастила за писане, който са остарели, стари пастели, писалки, масла за коли, масла за смазочни дейности като цяло и масла от козметиката са вредни за околната среда и се третират, като опасен отпадък, вреден за човешкото здраве. Освен това пластмасовите опаковки завзели ежедневието ни са проблем номер едно по замърсяването на околната среда! Те трябва да бъдат изхвърляни в специални контейнери и последващата им обработка цели оползотворяване и рециклиране. Така тези опасни отпадъци се превръщат в полезни вторични продукти и влияят благоприятно на икономиката на страната.
Лакове, бой и бояджийски материали – обикновено, след като сме правили ремонт на жилището ни остават стари бой, бояджийски разредители, лакове за полиране, мръсни четки и какво ли още не. Ние ги изхвърляме в общата маса на домакинските си отпадъци, я не трябва. Те са от опасните отпадъци изхвърляни от домакинствата неправилно!
Лекарства, бинтове, лакочистители – вероятно всяко едно домакинство има стари лекарства, бинтове, лакочистители, козметични продукти с изтекъл срок на годност. Те са изхвърляни директно в кофата за боклук, което е погрешно! Те са от опасните отпадъци изхвърляни от домакинствата необмислено и безразборно.
Препарати за почистване, химикали за третиране – бутилки от препарати за почистване, от пестициди за растения и градински площи, химикали за третиране на косата, тялото или каквото и да е друго са много опасни и влизат в категорията опасни отпадъци изхвърляни от домакинствата неправомерно!
От 2012 година страната задейства разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата. То се прави по заявка на едно домакинство или веднъж месечно в мобилен събирателен пункт. До момента единствено в София, Пловдив, Сливен и Шумен се прави това начинание, но данните от статистиката показват, че до 2014 са събрани над 6000 килограма опасни битови отпадъци. Предстой проекта да се задейства и в още 34 общини в страната.
Все още опасните отпадъци изхвърляни от домакинствата в България са в повечето случай неправомерно извършени, но ни предстой дълъг път да възпитаме култура на отговорно изхвърляне на битовите си опасни отпадъци! За целта обществото и държавата трябва да работят добре заедно.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...