Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци – въпросът с болничните отпадъци и електронното оборудване

Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци и наболелият въпрос с електронното оборудване и болничните опасни отпадъци. Гамата на болничните отпадъци и тези от остаряло електронно оборудване е твърде голяма.

Поради тази причина този тип опасни отпадъци трябва да се събират разделно и да се обработват подобаващо с нужните технологии за целта. Голяма част от опасния отпадък с електронен характер може да бъде рециклирана, стига предварително да е обработен, това важи и за болничните отпадъци. В този материал ще ви запознаем по обстойно с видовете болнични отпадъци и методите за справянето с тях, както и тези от електронен характер и тяхната обработка.

Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци – как правилно да се справим с болничните отпадъци и електронното оборудване?

На първо място отпадъците от болниците са силно опасни и изискват много строга система по събирането им, последващото транспортиране до депата за съхранение и обработка, и крайното им унищожение. В състава на болничния отпадък се включват използвани скалпели, остри предмети, химически препарати и вещества, вещества със съдържанието на тежки метали в тях и други. От друга страна медицинските отпадъци се класифицират и като силно опасни поради съдържанието в някои от тях на микроорганизми от инфекциозен характер! Болничните отпадъци са силно токсични според химикалите съдържащи се в тях – при неправилно съхранение и обезвреждане, могат да нанесат непоправими щети за човешкото здраве и средата за живот на човека. Главно фирми за обезвреждане на опасни отпадъци, като болничните използват няколко процеса за тяхното обезвреждане, унищожение и елиминиране. Говорим за процеси по механична и химична обработка на този тип опасни отпадъци, за биологична, радиационна и термична обработка също.

Системата за механично третиране и надробяване, както и компактиране на опасния болничен отпадък, трябва да е част от затворен цикъл на работа. В противен случай има висок риск за работниците в инсталацията от излагане на патогени при разпада на аерозолите. Механичната обработка на медицинския опасен отпадък цели намаляването на неговата маса и по-голяма безопасност при последващите процеси на обработка. Химичната обработка на подобен тип опасни отпадъци включва третиране с озон, което е най-модерното до монета, още третиране с хлорни разтвори, оксиди или варова каша. Радиационните и биологични методи на третиране на болничен опасен отпадък целят унищожаването напълно на патогените в него. Използва се радиационно облъчване, както и процеси по естествено биологично разлагане на отпадъка. Термичната обработка за обезвреждане и унищожаване на опасни болнични отпадъци е най-често използвания метод от фирми за обезвреждане на опасни отпадъци в областта. При нея в автоклави се изгарят на по-ниска или висока температура опасните вещества и патогени, така че болничния отпадък да бъде напълно обезвреден и унищожен.

Относно справянето с рециклирането и събирането на електронно оборудване – въпроса все повече бива изчистен. Рециклирането на подобни сложни устройства съдържащи над 60 вида химични елемента е трудоемка задача. Но пък от икономическа, здравословна и екологична гледна точка е напълно оправдан процес. В електронните устройства има много ценни метали и сплави, чиито световен ресурс бива силно ограничен. Тяхното рециклиране ще намали разпиляването на природни ресурси и ще увеличи сигурността при процеса на обезвреждане на тези устройства. Говорим за сплави на никел, кобалт, още титании, дори злато. До момента остарялото електронно и електрическо оборудване събрано в развитите страни се изнася в Китай и Индия. Там, обаче фирми за обезвреждане на опасни отпадъци нямат нужния капацитет и условия да се справят с опасните вещества в електронните отпадъци и да ги обезвредят. Накратко опасните електронни отпадъци трябва да се съдерат разделно, да се сортират и механично да бъдат третирани – за надробяване, отделяне на части и прочие. Накрая е нужно ценните и опасни метали в тях да бъдат извлечени, за да се осъществи напълно процеса им на рециклиране и обезвреждане!

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...