Електронно и електрическо оборудване – процеси по рециклирането им

Електронно и електрическо оборудване са част от битовите и промишлени опасни и неопасни отпадъци. Особено днес, когато технологиите се развиват главозамайващо, електронното и електрическо оборудване заема голяма част от ежедневието на обществото. С глед на казаното до тук годишно в света на човек се пада по около 20 килограма отпадъчен продукт от електронно и електрическо оборудване.

Тази база данни е относителна, защото понятието за подобен тип отпадъчни продукти не е с единна класификация. Така например в Америка към електронно и електрическо оборудване, като отпадък се причисляват само телекомуникационната и информационна техника, докато в Европа към отпадъчните продукти от този тип се причисляват и медицински устройства, хладилна техника и едри домакински уреди излезли от употреба.
Електронно и електрическо оборудване – събиране, разделяне на фракции и рециклиране
В този вид сложни технически устройва се съдържа богата палитра от редки и ценни метали. В тях може да се открие и извлече паладий, сребро, платина и злато. Освен това опасните отпадъчни вещества, като олово, берилий, живак и кадмий също се съдържат в подобен тип оборудване. Затова процесите по управление на този тип отпадъчни продукти са доста сложни. Те трябва да бъдат повторно употребявани и поправяни, от негодните да бъдат извлечени работещи технически компоненти и чак след това устройствата да бъдат рециклирани и евентуално обезвредени. Разбира се поправката и повторната употреба са желаната опция, но често пъти рециклирането се оказва най-удачния вариант поради гаранцията, че опасните вещества в електронното и електрическо оборудване са обезвредени, а ценните метали са повторно употребени.
Напоследък инвестицията в съвременно оборудване за рециклирането на електронно и електрическо оборудване е все по-голяма. Това се обуславя от факта, че тази индустрия ползва голям природен ресурс от благородни и неблагородни метали, които стават все по-намаляващи. Ценните никелови, кобалтови и титаниеви сплави в електронното и електрическо оборудване, не бива да бъдат изхвърляни с лека ръка. Освен удачното рециклиране и повторно ползване на този тип отпадни продукти, тяхната адекватна преработка значително намалява риска от замърсяване на околната среда. Това е така, защото при първоначалната изработка на продуктите от този тип има значително изтичане на вредни емисии от въглероден диоксид в атмосферата. За да се рециклира едно електронно и електрическо оборудване обаче, то трябва първоначално да бъде удачно събрано.
Събирането може да става в специални пунктове, които са обособени по населени места и общини. Освен това по-рентабилните мерки са производителите на подобен тип оборудване да събират своите уреди вече излезли от употреба или те да бъдат изкупувани на символични цели от търговци на дребно. Важно е събирането да става разделно, като така се осигурява надеждната по нататъшна вторична употреба, рециклиране и обезвреждане на опасните компоненти. Процеса след разделното събиране на   електронно и електрическо оборудване е тяхното механично третиране и сортирането на части, като стъкло, пластмаса и метали най-малкото. Платките на сложните устройства се отделят и натрошават. След това те се смесват с подобни на тях фракции от алуминий или пък стъкло. Смилането на електронно и електрическо оборудване води до загуба на благородни метали в размер около 40%. Смляната фракция се разделя впоследствие, като топилните пещи поемат алуминия, черните метали заминават за извличане на желязо, инсталациите за възстановяване на благородни метали поемат медните сплави и другите цветни метали.
Високотемпературни пещи топят електронното и електрическо оборудване, и така в медната сплав се разтварят ценни метали, като платина, злато, сребро или паладий, които по-късно се отделят. Алуминия и желязото се окисляват до получаването на шлака, защото не могат да бъдат възстановени. За съжаление в България подобна модерна апаратура за възстановяване на електронно и електрическо оборудване няма. Възстановяването на металите от подобен тип оборудване, чрез топене и рафиниране се извършва в Германия, Белгия, Канада и Швеция.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...