Опасни отпадъци от отпадъчните води и утаители за тях

Опасни отпадъци от отпадъчните води се пречистват и преработват по  метода на утаяването и механичното пречистване на смесите. Благодарение на тази методика в пречиствателните станции по-голямата част от едни по-едри и фини суспензии се утаява, под действието на силите на гравитацията. Според капацитета и производителността на пречиствателните станции има различни видове утаители, различни по технология… Продължение

Опасни отпадъци – утайки от отпадъчни води

Утайки от отпадъчни води се получават при процеса на пречистването им. Процесът на пречистване на отпадните води и тяхното обеззаразяване включва няколко етапа, но един от най-трудоемките и трудно изпълними е именно обработката на получилите се утайки с примеси. Справянето с отпадъчните утайки от замърсените води е сериозен екологичен проблем. Именно затова е от голяма… Продължение

Какво да направим, ако имаме работа с опасни отпадъци?

Вие сте предприемач или промишлен производител, който тепърва навлиза в бизнеса? Или пък сте обикновен съвестен гражданин? И в двата случая, ако се сблъскате с опасни отпадъци, трябва да сте наясно как да постъпите с тях. В този ред на мисли е нужно да сте наясно със всяко едно действие и подготовка за справяне с… Продължение