Разрушаване на сгради – основни методи, механизация и взривяване

Разрушаване на сгради се налага на всяко частно лице или фирма възложител в определени ситуации. Разрушаването на сгради не е твърде сложна и утежнена процедура, но има своите добри практики и законови уредености. Принципно разрушаването на сграда делим условно на принудително и доброволно, според позицията на собственика на даден обект. Малко по различно стоят нещата,… Продължение

Разрушаване и събаряне на сгради – техники от съвременно естество!

Разрушаване и събаряне на сгради, процедури по премахването на опасни обекти, на обекти несъответващи на инвестиционните потребности и на всички сгради излезли вече от употреба. Как би могла да се разруши една сграда и какви са нормите заложени в законодателството? Като цяло премахването на сгради се извършва по методите на взривяването, на събарянето и предварителния… Продължение