Опасни отпадъци и третирането на отпадъците от пластмаса

Опасни отпадъци и третирането на опасните отпадъчни материали от пластмасата! За какво става въпрос, как в световен мащаб страните се справят с проблема? По какъв начин пластмасата може да бъде оползотворена, обезвредена и полезните вещества в нея да бъдат повторно употребени, така че световните природни ресурси да бъдат пощадени?

Фирми за опасни отпадъци – пречистването на индустриални води от опасни компоненти

Фирми за опасни отпадъци и въпросът с пречистването на индустриалните води и тези от отпадните канали на редица големи градове. Като цяло опасните компоненти във водните потоци при индустриална употреба не са много, за разлика от тези в отпадните води – но все пак ги има и те могат много фатално да увредят самият производствен… Продължение

Фирми за опасни отпадъци – практическото справяне с рециклирането и оползотворяването на тези отпадъци у нас

Фирми за опасни отпадъци в България има достатъчно на пазара. От тази гледна точка те могат да обхванат голяма част от индустриалните генератори на опасен отпадък и да поемат значително по-малкия дял от събрани битови опасни отпадъци в страната.