Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци – въпросът с болничните отпадъци и електронното оборудване

Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци и наболелият въпрос с електронното оборудване и болничните опасни отпадъци. Гамата на болничните отпадъци и тези от остаряло електронно оборудване е твърде голяма.

Отработените масла – опасен отпадък, който трябва да се рециклира!

Отработените масла са силно устойчив и токсичен отпадък. Маслата на минерална или синтетична основа са широко използвани в процесите по метал обработката, за охлаждането на двигатели, като масла за трансформатори или трансмисия и много други. Поради силно опасния характер на тези отработени масла, те трябва удачно да се рециклират и третират най-малкото. Когато в едно… Продължение

Третиране на отпадъци по механичен начин и необходимото оборудване

Третиране на отпадъци по механичен начин се извършва, чрез използването на разнообразни машини за разделяне, компактиране, сортиране и намаляване обема на самите отпадъци. По този начин единствено е възможно адекватно опасните и неопасни отпадъци да бъдат предварително обработени. Това третиране осигурява удачното отделяне на така важните материали, които са подходящи за рециклиране. Чрез една механична… Продължение